Výroba HDP obalov
Jendou z našich činností je aj výroba HDP obalov.