Produkty z rafinérie:
Vyrábame:
technický benzín ,Lakový benzín , N-alkány ,Petrolej ,Toulén, Xylén