Výroba tepla - štandardy kvality
Nasledujúce obrázky reprezentujú štandardy kvality v oblasti výroby tepla za rok 2012 - 2020
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2020
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2020
Kompenzačné platby za rok 2020
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2019
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2019
Kompenzačné platby za rok 2019
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2018
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2018
Kompenzačné platby za rok 2018
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2017
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2017
Kompenzačné platby za rok 2017
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2016
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2016
Kompenzačné platby za rok 2016
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2015
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2015
Kompenzačné platby za rok 2015
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2014
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2014
Kompenzačné platby za rok 2014
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2013
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2013
Kompenzačné platby za rok 2013
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2012
Výroba tepla - štandard kvality za rok 2012
Kompenzačné platby za rok 2012